Δημόσια Κτήρια

ΕΡΓΑ

Η εταιρία μας έχει αναλάβει πολλά δημόσια έργα και έχει συνάψει αρκετές συμφωνίες με τεχνικές εταιρίες στην Ελληνική επικράτεια από τη σύσταση της έως σήμερα. Είναι απόλυτη ικανοποίηση για μας πως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε άριστη συνεργασία με αρχιτέκτονες , μηχανικούς και τεχνικές εταιρίες.

Μπορούμε να αναλάβουμε κάθε δημόσιο κτήριο που χρειάζεται υαλοπίνακες , ειδικά συστήματα πρόσβασης και ειδικές κατασκευές.

  • ΣΧΟΛΕΙΑ
  • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  • ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΚΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

και οποιοιδήποτε άλλο δημόσιο κτήριο. Σας παραθέτουμε ένα ενδεικτικό δείγμα των έργων μας.