Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για τα προϊόντα της βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Όλοι οι διπλοί υαλοπίνακες που κατασκευάζουμε είναι πιστοποιημένοι από τον Ολλανδικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης TNO , υπό την αιγίδα της Tuv Rheinland , σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 1279-5 με ημερομηνία πιστοποίησης 20 Ιουλίου 2010 την οποία σας παρέχουμε εγγράφως.

Ιδιαίτερα για την ενεργειακή υάλωση ο φάκελος πιστοποίησης περιλαμβάνει:

  • Το επίσημο φύλλο υπολογισμού για τις επιδόσεις της συγκεκριμένης διπλής υάλωσης που επιλέχτηκε στο συγκεκριμένο έργο , το οποίο εκδίδεται βάση λογισμικού του παραγωγού και φέρει τις διεθνείς πιστοποιήσεις για την εγκυρότητα του.
  • Πιστοποίηση της εταιρίας μας για τη συμμόρφωση των προϊόντων μας διπλής υάλωσης κατά ΕΝ-1279-5.
  • Σήμανση συμμόρφωσης των προϊόντων μας κατά CE.

Όλοι οι υαλοπίνακες είτε μονολιθικοί είτε πολυστρωμματικοι που εισάγουμε και επεξεργαζόμαστε διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις CE και τεχνικών προδιαγραφών/χαρακτηριστικών τις οποίες μπορούμε να σας τις παρέχουμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ.