Εισαγωγές

Το μέγεθος, οι εγκαταστάσεις, ο απαραίτητος εξοπλισμό, η συνεχής ενημέρωση και η επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών μας, μας δίνει τη δυνατότητα εκτός από την συνεργασία μας με Ελληνικά εργοστάσια να εισάγουμε και απευθείας από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού υαλοπίνακες σε κιβώτια και πλατό.

Το μέγεθος, οι εγκαταστάσεις, ο απαραίτητος εξοπλισμός, η συνεχής ενημέρωση και η επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών μας, μας δίνει τη δυνατότητα εκτός από την συνεργασία μας με Ελληνικά εργοστάσια να εισάγουμε και απευθείας από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού υαλοπίνακες σε κιβώτια και πλατό. (jumbo φύλλα 3210mm x 6000mm). Τα εμπορεύματα ξεφορτώνονται με ειδικό εξοπλισμό και αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Διαθέτουμε όλα τα βασικά είδη οικοδομικού γυαλιού και μια μεγάλη γκάμα σε πιο εξειδικευμένα είδη γυαλιού, πλαστικών και εξαρτημάτων.

Οι πωλήσεις μας πραγματοποιούνται τόσο σε χονδρική για επαγγελματίες όσο και λιανική σε ιδιώτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.