Ειδικα συστηματα

Περσίδες Σκίασης

Οι περσίδες σκίασης αποτελούν ένα σύστημα ηλιοπροστασίας και έλεγχου του φυσικού φωτισμού των κτηρίων εξασφαλίζοντας δυο από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κατασκευών.

ειδικα συστηματα

Περσίδες Σκίασης

Οι περσίδες σκίασης αποτελούν ένα σύστημα ηλιοπροστασίας και έλεγχου του φυσικού φωτισμού των κτηρίων εξασφαλίζοντας δυο από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κατασκευών.

Τα χαρακτηριστικά αυτά άνεση και συνολική βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Οι περσίδες σκίασης μπορούν να τοποθετηθούν είτε οριζόντια , είτε κάθετα με δυνατότητα κίνησης η σταθερές με λειτουργία χειροκίνητη η με ηλεκτρονικό μηχανισμό κίνησης των περσίδων.

Παρέχεται μεγάλη ποικιλία από διάφορα πλάτη περσίδων και πλούσιο χρωματολόγιο. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πέργκολα σε δώματα η ως υπόστεγο πάνω από πόρτα εισόδου.