Ειδικες κατασκευες

Σημειακή στήριξη - Planar

Η σημειακή στήριξη αποτελεί μια εξαιρετικά σύγχρονη τεχνική κάλυψης και δημιουργίας γυάλινων επιφανειών χωρίς την χρήση συμβατικών πλαισίων. (αλουμινίου-ξύλου κλπ).

ειδικες κατασκευες

Σημειακή στήριξη - Planar

Η σημειακή στήριξη αποτελεί μια εξαιρετικά σύγχρονη τεχνική κάλυψης και δημιουργίας γυάλινων επιφανειών χωρίς την χρήση συμβατικών πλαισίων. (αλουμινίου-ξύλου κλπ).

Για την κατασκευή εξωτερικής πρόσοψης (κέλυφος) με το σύστημα της σημειακής στήριξης χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας ανοξείδωτα εξαρτήματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να απορροφούν όλα τα στατικά και δυναμικά φορτία και να τα μεταφέρουν στη φέρουσα κατασκευή ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο θραύσης των υαλοπινάκων.

Οι υαλοπίνακες μπορούν να είναι είτε μονολιθικοί θερμικά σκληρυμένοι είτε πολυστρωματικοί και θερμικά σκληρυμένοι είτε και διπλοί θερμομονωτικοί επεξεργασμένοι θερμικά σκληρυμένοι.

Εάν επιθυμείτε να εφαρμόσετε το σύστημα της σημειακής ανάρτησης-στήριξης στο χώρο σας είτε είναι πρόσοψη κτηρίου , είτε πέτασμα διπλού κελύφους, είτε εσωτερικό χώρισμα, είτε στέγαστρο, μπορούμε να αναλάβουμε την επιμέτρηση και κατασκευή του με στατική μελέτη , διαστασιολόγηση των υαλοπινάκων σύμφωνα με τους διεθνής κανονισμούς.